Specjalizacje

Podatki:

 • Stała obsługa podatkowa
 • Kontrole i postępowania podatkowe
 • Kontrole i postępowania celno-skarbowe
 • Postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Postępowania egzekucyjne w administracji
 • Bieżące doradztwo podatkowe
 • Audyty podatkowe
 • Ceny transferowe
 • Planowanie podatkowe
 • Fuzje i przejęcia oraz restrukturyzacja w biznesie
 • Wnioski o interpretacje indywidualne
 • Opinie i ekspertyzy podatkowe

Audyt finansowy:

 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Niezależny przegląd systemów i procesów kontroli
 • Doradztwo w zakresie stosowania polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Audyt wewnętrzny
 • Finansowe Due Diligence
 • Badanie planu połączeń, podziałów, przekształceń

Prawo handlowe:

 • Spółki handlowe
 • Restrukturyzacje
 • Stała obsługa prawna

Prawo karne:

 • Obrona w postępowaniach karnych gospodarczych
 • Obrona w postępowaniach karnych skarbowych

Ochrona menedżerów:

 • Odpowiedzialność podatkowa oraz za składki ZUS
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Ochrona majątku menedżerów przed ryzykiem związanym ze sprawowanymi funkcjami
 • Zarządzanie ryzykiem (compliance)

Odpowiedzialność dyscyplinarna:

 • Reprezentacja lekarzy, lekarzy dentystów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz innych grup zawodowych w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządowymi.

Szkolenia wewnętrzne dla firm:

 • Oferty dostosowane do specyfiki firmy

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

 • Stała obsługa podatkowa
 • Stała obsługa prawna
 • Wnioski o interpretacje indywidualne
 • Opinie prawne i podatkowe
 • Regulaminy i przepisy wewnętrzne
 • Szkolenia dla pracowników JST
 • Szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców