Wzory pism

Dokumenty pochodzą z oficjalnych stron Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej oraz uwzględniają zmiany wzorów od 01.03.2017 r.

 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
 2. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-INA
 3. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORG-OG
 4. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OGA
 5. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS
 6. Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WSA
 7. Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WSB
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 9. Zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji przychodów przez biuro rachunkowe
 10. Oświadczenie o spełnianiu warunków do zastosowania zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku od spadków i darowizn
 11. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej-nieprowadzącej działalności gospodarczej
 12. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej-jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
 13. Oświadczenie o wyborze-rezygnacji z- opodatkowania w formie ryczałtu
 14. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1
 15. Wzór zawiadomienia o zmianie-odwołaniu-wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1
 16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
 19. 19-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-status-podatnika-podatku-od-towarow-i-uslug
 20. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn – podatku od czynności cywilnoprawnych
 21. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
 22. 22-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-wysokosci-wplaconych-zaliczek
 23. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku
 24. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
 25. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji UPL-1
 26. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
 27. Zgłoszenie identyfikacyjne-aktualizacyjne NIP-2
 28. Zgłoszenie identyfikacyjne-aktualizacyjne NIP-7
 29. Zgłoszenie identyfikacyjne-aktualizacyjne NIP-8
 30. Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3